Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések és fogalmak
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) hatálya a W-Star, s.r.o. – a W-Star (a továbbiakban „Eladó“) által kötött szerződésekre (a továbbiakban: szerződés) terjed ki.
  2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a www.eldan.hu webáruházban (a továbbiakban „webáruház“) megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely vásárlóval (a továbbiakban „Vevő“) jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. (Eladó és Vevő a továbbiakban mint „Szerződő felek”).
  3. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  4. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.
  5. A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:
   1. Cégnév: W-Star
   2. Székhely: W-Star, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky Slovenská republika
   3. Cégjegyzékszám: 15226/N (Nyitrai Járási Bíróság)
   4. Levelezési cím: W-Star, P.F. 359, 2500 Esztergom, Magyarország
   5. Vállalati azonosító (IČO): 36 564 184
   6. Adószám (DIČ): 2021894952
   7. Közösségi adószám (IČ DPH): SK 2021894952

   8. Bank: Raiffeisen Bank Zrt., 2500 Esztergom
   9. Bankszámlaszám: 12025000-01337881-00100004
    (IBAN: HU38 1202 5000 0133 7881 0010 0004 SWIFT: UBRT HU HB)

   10. Internet: www.eldan.hu
   11. E-mail: eldan@eldan.hu
   12. Telefonszám: +421 949 594 064
  6. A szerződésben Vevőnek minősül, aki az eldan.hu internetes oldaláról a megrendelést elküldi, és az ÁSZF-et elfogadja. Az adásvételi szerződés a Vevő és a W-Star Kft., mint Eladó között jön létre.
  7. A felek között létrejött szerződés tartalma a megrendelés elküldésének időpontjától hatályos, és a W-Star Kft. internetes oldalán a megrendelés elküldésének napján közzétett ÁSZF-nek felel meg. A Vevő minden egyes megrendelés elküldésekor köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő a terméket megrendeli.
  8. A weboldalon megrendelést csak a Polgári Törvénykönyv szerint cselekvőképes és nagykorú természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet nevében az arra felhatalmazással rendelkező, a cég képviseletére jogosult személy adhat. A megrendelés elküldésével az azt feladó személy egyben azt is kijelenti, és felelősséget vállal azért, hogy a szerződés megkötésére jogosult.
  9. A webes vásárlás legjelentősebb előírásait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni, vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik.
  10. Elektronikus úton tett szerződési nyilatkozaton értjük a szerződési ajánlatot tartalmazó kitöltött adatlap elküldését, mely tartalmazza a szerződés megkötéséhez szükséges összes információt.
  11. Árunak minősül az Eladó által forgalmazott és az eldan.hu weboldalon feltüntetett összes termék az árlistának megfelelő árban.
  12. Az áru elektronikus úton történő megrendelését és megvételét, illetve a Vevő személyi adatainak a védelmét az SSL certifikát biztosítja. A „Thawte” SSL Web Server certifikát az említett folyamatok teljes körű verifikációját biztosítja.
 2. Megrendelés
  1. A felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék információs oldaláról, adatlapjáról lehet részletesen megismerni.
  2. A webáruházban a Vevő a termékek, szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.
  3. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.
  4. A termékek kiválasztását követően a Vevő a kosár modulra kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához. A Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további információkat, illetve kiválasztani a szállítási és fizetési módokat. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani, majd a „Megrendelés” gombra kattintással küldheti el a megrendelését elektronikus úton az Eladónak.
  5. Az elektronikus úton tett megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte és az adatok valósak.
  6. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget nem vállal.
  7. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Az Eladó megvizsgálja a megrendelés teljesíthetőségét a fenti szempontok alapján, és amennyiben azt elfogadja, úgy a Vevőnek a megrendelés elfogadásáról 24 órán belül e- mailben visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételének időpontjában jön létre.
  9. A létrejött szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására) a megfelelő mennyiségben, árban, minőségben és időpontban, a Vevő pedig az áru átvételére és az ellenérték (vételár, postaköltség) megfizetésére köteles.
  10. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak és mindkét fél számára kötelező érvényű.
 3. Megrendelés törlése
  1. A Vevő jogosult a megrendelés indoklás nélküli törlésére mindaddig, míg a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása meg nem érkezik.
  2. Az Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől vagy annak egy részétől való elállásra a következő esetekben:
   1. Utánvéttel való vásárlás esetén, ha a megrendelés elfogadásának a visszaigazolása nem volt lehetséges a Vevő által hiányosan vagy tévesen megadott adatok miatt, ilyen lehet a rosszul megadott telefonszám, illetve a Vevő nem válaszol az e-mailekre, nem elérhető, stb.
   2. Az árut már nem gyártják, nem szállítják vagy a szállító jelentős mértékű árváltoztatást hajtott végre. Ebben az esetben az Eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a Vevővel, hogy megállapodjanak a további eljárásban. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el az Eladó által javasolt megállapodást, és már kifizette a vételárat vagy annak egy részét, ezt az összeget az Eladó az általa törölt megrendelés napjától számítva14 napon belül a Vevő bankszámlájára visszautalja, amennyiben a Szerződő felek nem egyeznek meg másként.

  Termékrendelés – a szerződés megkötése

  1. A termékek elektronikus úton történő rendelésekor a Vevő által kitöltött megrendelői adatlap szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.
  2. Az Eladó a megrendelés elektronikus úton történő elfogadásáról szóló e-maillel igazolja a Szerződés létrejöttét.
  3. Szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül a Vevő telefonos vagy e-mailes rendelésekor igényelt és az Eladó által elküldött árajánlat is.
  4. A szerződést a Szerződő Felek meghatározott időtartamra kötik meg, és a felek közti szerződés annak teljesítésével szűnik meg.
 4. Értékesítési feltételek
  1. Az eldan.hu weboldalon rendelt termék ára (a továbbiakban: Vételár) mindig a kiválasztott termék mellett vagy alatt van feltüntetve. A webáruházban az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak kerülnek feltüntetésre. A termékek esetleges akciós árai mindig külön is feltüntetésre kerülnek.
  2. A termék mellett feltüntetett vételár a szerződés megkötésének pillanatában kötelező mind az Eladóra, mind a Vevőre nézve. A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
  3. A vételár az általános forgalmi adóval együtt van feltüntetve és nem foglalja magában a szállítási költségeket, sem más a szállításhoz kapcsolódó szolgáltatást.
  4. A feltüntetett árak minden esetben forintban értendők.
  5. A termékek árváltoztatásának jogával az Eladó szabadon élhet. A webáruházban a módosítás (áremelés/árcsökkentés) az eldan.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
  6. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, például „0 Ft. (€)” vagy „1 Ft. (€)”, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben az Eladó felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.
  7. Az Eladó köteles a vételár kiegyenlítésekor a Vevő részére számlát kiállítani.
 5. Szállítási díjak
  1. A termékeket az Eladó standard módon csomagolja, amelyért külön díjazás nem kerül felszámításra.
  2. A munkaruhák szállításakor a Vevő által választható szállítási módok a következők:

   A csomagot a Magyar Posta utánvéttel szállítja.

  3. A fent megadott szállítási árak tartalmazzák az általános forgalmi adót. A szállítási árakat a megrendelés Eladó által történő elfogadásától kell számítani.
 6. Fizetési feltételek
  1. A szállítási költségek és a vásárolt termékek vételárának kiegyenlítésére, a Vevő választásától függően, mindig forintban, és az alábbi fizetési módokon kerülhet sor:
   1. utánvételes fizetési formában: a megrendelt termékek vételárát és a postaköltséget az átvételkor kell megfizetni,
   2. előzetes banki átutalással: a kiválasztott termékek vételárát és a postaköltséget a Vevőnek át kell utalni a W-Star a Raiffeisen Bank Zrt., 2500 Esztergom nevű banknál vezetett HU38 1202 5000 0133 7881 0010 0004, BIC: UBRTHUHB számú bankszámlájára, a variábilis szimbólum az Ön elektronikus rendelésének a száma.
  2. A vételár Eladó bankszámláján történt jóváírását követően az Eladó a választott szállítási módnak megfelelően intézkedik a megrendelt termékek kiszállításáról. A számla eredeti példányát a csomag tartalmazza.
 7. Kézbesítési feltételek
  1. Az Eladó köteles a terméket a Vevőnek a kért mennyiségben és minőségben leszállítani.
  2. Az Eladó a megrendeléseket a beérkezés sorrendjében dolgozza fel. A raktáron lévő termék szállítási ideje átlagosan 2 munkanap, a raktáron nem lévő termék szállítási ideje legfeljebb 6-7 hét a szerződés megkötésének napjától számítva. A szállítási idő minden esetben attól függ, hogy a megrendelt termék van-e raktáron vagy esetleg rendelni kell, továbbá a gyártónál fellelhető-e a raktárkészleten. Egyedi kívánság esetén (nem konfekció méret, logó) a kézbesítés ideje néhány munkanappal hosszabb lehet, erről e-mailben értesítést küldünk. A Vevő tudomásul veszi, hogy szerződéskötéskor az Eladó által megadott kézbesítési időpontok tájékoztató jellegűek.
  3. Amennyiben a vállalt szállítási határidőn belül a szállítás bármely okból nem lehetséges, az Eladó tájékoztatja a Vevőt a késedelem várható időtartamáról. Amennyiben a kézbesítési idő meghaladja a szerződés megkötésének napjától számított 6-7 hetet, köteles az Eladó erről a Vevőt értesíteni és ebben az esetben a felek megállapodhatnak a megrendelés kézbesítésének egy későbbi időpontjában. Amennyiben az Eladó a későbbi időpontban sem kézbesíti ki terméket, a Vevőnek jogában áll a szerződést semmisnek tekinteni, és az Eladó köteles a vételárat, ha az már kifizetésre került, 14 napon belül visszaszolgáltatni a Vevőnek.
  4. Amennyiben az Eladó nem tudja a Vevőnek leszállítani a már megrendelt terméket, köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Abban az esetben, ha a Vevő kifizette a vételárat, azt az Eladónak 15 napon belül vissza kell szolgáltatnia. A vételár visszafizetésével megszűnik a szerződő felek közötti adásvételi szerződés.
  5. A termék kézbesítési helye az elektronikus úton tett megrendelésben megadott kézbesítési címmel azonos.
  6. A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában átvenni a csomagot, és annak sértetlenségét, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét ellenőrizni, a szállítólevelet aláírni és visszaadni a kiszállítást végző logisztikai partner képviselőjének.
  7. Az átvételt követően a Vevő köteles ellenőrizni a csomag tartalmát, hogy egyezik-e a számlán szereplő, illetve a megrendelt termékekkel. Amennyiben a Vevő eltérést észlel, azt rögtön köteles jelezni az Eladó felé. Az Eladó kivizsgálja az esetet, és szükség esetén intézkedik a cseréről. Ebben az esetben a visszaszállításról az Eladó logisztikai partnere gondoskodik.
  8. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt határidőn belül kétszer nem veszi át a szállítótól a csomagot, úgy az Eladó – a Vevő egyidejű tájékoztatása és a vételár 14 napon belüli visszafizetése mellett – jogosult a szerződéstől elállni.
  9. A Vevő a termék átvételével és a vételár kifizetésével tulajdonjogot szerez a terméken.
  10. A termék kézbesítésére az Európai Unió tagállamaiba, ill. más országokba az Eladó és a Vevő közti szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor, beleértve a kézbesítési feltételeket is.
 8. Elállás joga
  1. A Vevő jogosult a szerződés indoklás nélküli törlésére a törvény adta határidőn belül. A Vevő és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Vevőt internetes vásárlás esetén. A Vevő szerződéstől való elállása esetén nem köteles az Eladó kérésére magyarázatot adni az elállás okát illetően.
  2. A fent említett Kormányrendelet 14 naptári napban határozza meg a Vevőt megillető elállási jog határidejét. A termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül élhet a Vevő elállási jogával. A 14 napos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Vevő az árut átvette.
  3. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot az Eladó nem fogad el. Az Eladó követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  4. A Vevő köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az Eladó részére, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését, az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, visszatéríteni.
  5. Az Eladó a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a Vevő kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez az Eladó más fizetési módot alkalmazzon.
  6. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén, amely a Vevő személyéhez kötött, vagy amelyet a Vevő kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Így például nem gyakorolható az elállási jog a Vevő kérésének megfelelő felirattal (logóval) ellátott termékekre, a nem konfekciós méretű termékekre (ez alatt a táblázatban nem szereplő méreteket értjük), a személyre szabott termékekre (pl. a Vevő által kért szabásmódosítás).
  7. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.
  8. Elállási szándékát a Vevő szóban (telefonon), postai úton, e-mailben, valamint a vonatkozó Korm. rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatminta felhasználásával is kifejezésre juttathatja. Postai levél útján történő elállásnál az Eladó a levél postára adásának dátumát veszi figyelme. A Vevő a levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  9. Az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét e-mailben igazolja a Vevő felé.
  10. Termék vásárlására irányuló szerződésnél a Vevő elállása esetében az Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszatérítendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta az Eladó felé, hogy a terméket visszaküldte. Javasolt a termék visszaküldését igazoló dokumentum másolatát haladéktalanul megküldeni az Eladó részére, annak érdekében, hogy az minél gyorsabban intézkedjen a termékért fizetett összeg visszatérítéséről.
  11. Az akciós termékekre vagy a kiárusításra került termékekre is ugyanazok az üzleti feltételek vonatkoznak, mint a többi a www.eldan.hu weboldalon kínált termékre.
  12. A szerződéstől való elállás vagy reklamáció esetén kérjük, hogy az alábbi címen keressen bennünket: W-Star, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika.
 9. Szavatosság és reklamáció
  1. A Vevőt az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében kétéves szavatossági idő illeti meg. Minden, fogyasztói szerződés keretében (tehát magánszemélyként) megvásárolt új termék esetében (vételártól függetlenül) két év szavatossági időszak biztosított a megvásárlástól számítva, mely igényérvényesítési határidő gyártási hibák előfordulása esetén minőségi kifogás bejelenthetőségére vonatkozik.
  2. A Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. Közvetlenül a termékhiba felfedezése után a Vevőnek jogában áll szavatossági igényét a termék átvételétől számított 24 hónapon belül írásos formában jelezve érvényesíteni.
  3. Az Eladónak a kifogás kézhezvételét követően 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a beküldött írásos panaszra érdemben és írásban (e-mailben vagy postai úton) válaszoljon. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.
  4. Reklamálni csakis az Eladónál vásárolt terméket lehet a vételár teljes kifizetése után. A kifogást az Eladónál, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. A kifogás rendezése csak a reklamációban leírt hibákra vonatkozik.
  5. A Vevő a reklamáció rendezéséig a terméket nem jogosult használni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa. Amennyiben a Vevő nem juttatja vissza a terméket, az Eladónak jogában áll a kifogás rendezését mindaddig leállítani, míg a reklamált termék az Eladóhoz meg nem érkezik.
  6. A problémás terméket a számla másolatával együtt kell az eldan.hu webáruház címére visszajuttatni. Csak olyan terméket lehet visszaküldeni, mely eredeti állapotban van, tiszta és nem mutatja használat nyomait.
  7. Az Eladó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából, illetve nem megfelelő tisztításából vagy tárolásából eredő károkért. A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza az eldan.hu részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált, vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben az Eladó a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható.
  8. Akciós vagy leértékelt áruk esetén is van szavatossági jog, kivéve, ha a leértékelés okát a Vevővel közölték. Ismert hibára már nem jelenthet be a vásárló szavatossági igényt.
  9. Hibás teljesítés esetén a Vevő elsődlegesen a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, akkor a vásárló választhat árengedmény kérése vagy a vételár visszatérítése között.
  10. Ha a reklamáció nem kerül jóváhagyásra, az Eladó a terméket jegyzőkönyv kíséretében visszajuttatja a Vevőhöz.
  11. Az Eladó által visszaküldött és a Vevő által át nem vett csomagot, pl. jóvá nem hagyott reklamáció vagy hiányzó számla esetén, a Vevő személyesen az Eladó raktárcímén napi 400 Ft. megőrzési díj kifizetése után veheti át.
  12. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül az Eladóval szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.
  13. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül az Eladóval közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  14. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  15. Az Eladó köteles meghatározni a reklamáció módját azonnal, összetettebb esetekben a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, főleg, ha az áru állapotának felmérése összetett technikai kiértékelést kíván, akkor legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésétől számított 30 napon belül. Az Eladó a reklamáció intézésének módját a Vevővel e-mailben is közölheti arra az e-mail címre, amit a Vevő a regisztrációkor megadott. A reklamáció módjának meghatározása után az Eladó a reklamációt azonnal elintézi, ám indokolt esetekben a reklamáció később is megtörténhet. A reklamáció elintézése azonban nem tarthat hosszabb ideig, mint a reklamáció benyújtásától számított 30 napig. A reklamáció időtartamának lejárta után a Vevőnek jogában áll visszalépni a vételi szerződéstől.
  16. A reklamációs eljárás befejezéséről és annak eredményéről az Eladó a Vevőt e-mailben vagy ajánlott levélben értesíti. Ha a Vevő a reklamációt a szerződés megkötése utáni első 12 hónapban adta be, az Eladó az ilyen reklamációt kizárólag szakértői vélemény alapján, vagy az arra kijelölt személy véleménye (továbbá „az áru szakértői értékelése”) alapján utasíthatja el. A szakértői vélemény eredményétől függetlenül az Eladó nem követelhet költségtérítést a Vevőtől, sem semmilyen más költségtérítést az áru szakvéleményezésével kapcsolatban. Az Eladó köteles a Vevőnek másolatot adni a szakértői véleményből, mely indokolja a reklamáció elutasítását, mégpedig a reklamáció elintézésétől számított 14 napon belül.
  17. Ha a Vevő a terméket a szerződés megkötésétől eltelt 12 hónap után reklamálja, és az Eladó ezt a reklamációt elutasította, akkor a reklamáció elintézéséről szóló iratban köteles feltüntetni, hogy a Vevő kinek küldheti el az árut szakvéleményezésre. Ha a Vevő elküldi az árut a reklamáció elintézéséről szóló iratban feltüntetett szakértőnek véleményezésre, a szakértői véleménnyel járó, valamint az összes ezzel járó költségeket az Eladó állja függetlenül a szakértői vélemény eredményétől. Ha a Vevő a szakértői véleménnyel bizonyítja az Eladó felelősségét az áru hibáról, akkor újra élhet a reklamációval; amíg az áru véleményezés alatt van, addig nem telik a jótállási idő. Az Eladó köteles az újból benyújtott reklamációtól számított 14 napon belül a Vevőnek minden, a szakértői véleménnyel járó, valamint az összes ezzel járó költséget megtéríteni. Az újból benyújtott reklamációt nem lehet elutasítani.
  18. A jogosult reklamáció elintézésével a jótállási idő a reklamáció idejével meghosszabbodik. Ha a reklamáció a törvény által előírt jótállási időn belül árucserével volt elintézve, akkor a jótállás a reklamáció elintézésének időpontjától újra kezd telni.
  19. A Vevő személyéhez kötött, az ő kifejezett utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére előállított termék nem reklamálható. Ilyenek például a Vevő kérésének megfelelő felirattal (logóval) ellátott termékek, a nem konfekciós méretű termékek (ez alatt a táblázatban nem szereplő méreteket értjük), a személyre szabott termékek (pl. a Vevő által kért szabásmódosítás).
  20. Az Eladó nem felel azokért a hiányosságokért, amelyek a Vevő által rosszul, illetve hiányosan megadott paraméterekből adódnak.
  21. Az Eladó nem köteles figyelmeztetni a Vevőt az általa rosszul megadott paraméterekre (továbbiakban: alapok). Az Eladó nem köteles ellenőrizni, kijavítani, vagy megváltoztatni a Vevő általi alapokat. Ezeket az Eladó automatikusan feldolgozza. Hasonlóan nem felel a megadott alapok tartalmáért, az azokra vonatkozó jogi előírások megsértéséért, illetve egy harmadik fél szellemi tulajdonának a megsértéséért.
  22. Kizárólag csak a Vevő felel azokért a hiányosságokért, amelyek a nem minőségi megrendelés hiányosságaiból adódnak
  23. A Vevő felelős a megadott alapok tartalmáért, hogy azok összhangban legyenek a Magyar Köztársaság törvényi rendelkezéseivel, és/vagy az általános erkölcsi normákkal, és felel minden esetleges kárért, amelyet egy harmadik személynek a termék használatával okozott.
  24. Az Eladó nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 10. A Szerződő felek közötti megállapodást kizáró körülmények
  1. Nem minősül szerződésszegésnek, és a Szerződő felek egyikét sem terheli felelősség abban az esetben, ha a szerződés teljesítése előre nem látható események miatt ellehetetlenedik.
  2. Előre nem látható eseménynek számít például a sztrájk, háború, természeti katasztrófa, törvénymódosítás, stb.
  3. Ebben az esetben a Szerződő felek kötelesek ezekről egymást haladéktalanul értesíteni.
 11. Zárónyilatkozat
  1. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő igazolja az Eladó felé, hogy tájékozott a jelen ÁSZF-ben és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakról.
  2. A jelen ÁSZF az Eladó által üzemeltetett www.eldan.hu honlapon a Nyilvános kereskedelmi feltételek menüpont alatt található.
  3. A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Interneten keresztül történő vásárlás technikai és műszaki feltételeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  4. Az Eladó nem felel semmilyen kárért, amely a webáruház oldalára történő csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
  5. Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosított ÁSZF-et a weboldalon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. A felek szerződéses jogviszonyára mindig az egyedi szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.
  6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.
  7. Az Eladó bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül változtathat az eldan.hu weboldal árukínálatán.
  8. A Szerződő felek megegyeznek, hogy vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  9. Amennyiben a vitás ügyek nem rendeződnek megegyezéssel, ezeket a szlovák jogrend alapján tisztázzák, és az ügyet a Szlovák Köztársaság Érsekújvár városának Járási Bírósága fogja tárgyalni.

Érsekújvár, 2018. 8.10.

Copyright © 2018 W-Star, minden jog fenntartva.

Utolsó módosítás: 2019.01.15.